Zváranie pod ochrannou atmosférou | GEPOL

Zváranie metódou TIG naplnením potrubia formovacím plynom alebo argónom pri zváraní nerezovej ocele. Prevažne sa využíva pri zváraní potrubia úpravní vôd, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.

poskytované služby

Montáž vyhradených technických zariadení

VTZ - vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)

Výroba a montáž priemyselných hál a výroba konštrukcií

Výroba a montáž priemyselných výrobných hál, oceľových konštrukcií prevádzok a prístreškov na kľúč, podľa projektovej dokumentácie

Montáž teplovodných potrubí, pred-izolované potrubia

Montážne a zváračské práce teplovodných predizolovaných potrubí hlavne v mestách, rozľahlých areáloch na rozvod tepla z teplární a spaľovní.

Montáž priemyselných vykurovacích potrubí a vykurovacích celkov

Montáž vykurovacích potrubných celkov v dimenziách od DN20 až DN500. Montáž týchto potrubí vykonávame zváraním pri väčších dimenziách a veľkých objektoch a taktiež lisovaním pri bežných domoch a budovách.

Montáž plynových kotlov od 5kw do 10 000 kw

Montáž plynových výhrevných telies - kotlov pre veľké budovy a areály ako sú nemocnice, priemyselné budovy a bytové domy.

Montáž, revízia a oprava tlakových nádob

Tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje: nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre.

Montáž technológií čističiek odpadových vôd (ČOV)

Montáž technológie čističiek odpadových vôd, od malých domových čističiek, ktoré sa využívajú najmä v oblastiach bez kanalizačného pripojenia a taktiež veľkých čističiek pre mestá a obce.

Montáž technológií úpravne vody

Montáž technológie pre veľké aj malé úpravne pitnej vody pre mestá a obce.

Montáž parovodného potrubia

Montáž, zváranie a pripájanie parovodných potrubných rozvodov slúžiacich na dopravu pary v priemysle, závodných práčovniach.

Výroba priemyselných brán s veľkými stavebnými rozmermi

Výroba a montáž priemyselných posuvných a dvojkrídlových brán objektov, stavebných alebo skladových priestorov, hál z čiernej a nerezovej ocele.

Zváranie pod ochrannou atmosférou

Zváranie metódou TIG naplnením potrubia formovacím plynom alebo argónom pri zváraní nerezovej ocele. Prevažne sa využíva pri zváraní potrubia úpravní vôd, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.

Montáž protipožiarnych prestupov

Montáž protipožiarnych prestupov

Montáž vzduchotechnických systémov

Montáž vzduchotechnických systémov